• Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša

Projektēšana

 

Katra investīcija nesīs vislielākos augļus, tikai rūpīgi plānojot, lai nodrošinātu procesu pareizu optimizāciju nākotnē.

Mūsu uzņēmumam ir ilggadēja pieredze gaļas pārstrādes uzņēmumu projektēšanā.

 

 
 

PROJEKTS

Uzdevums projektēšanai

Vajadzību novērtējums

PROJEKTĒŠANA

 

 1. Solis:   Struktūrplānošana

- ražošanas parametru konsolidācija

- kapacitātes un plūsmu  plānošana

- funkcionalitātes plānošana

 

2. Solis: Tehniski - tehnoloģiskā plānošana

- telpas un ražošanas iekārtu izvietojums

- produkcijas, materiālu un darbinieku plūsmas

- energo nodrošinājums

- inženierkomunikāciju shēmas  

 

Projekta rasējumi

Projekta realizācija

 

 

 

PROJEKTS ir laika robeža līdz patiesu vērtību radīšanai.