• Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša

Saules enerģija

 

 

EKOENERĢIJA

Atjaunojamās enerģijas ieguve no ilgtspējīgiem avotiem -  SAULES ENERĢIJA.

Saules enerģija ir enerģija, ko mēs saņemam no saules. Izmantojot saules enerģijas baterijas, 
 
iespējams sasildīt ūdeni un līdz ar to mazāk noslogot apsildes sistēmu.

Sistēmu ērti iespējams pārraudzīt internetā. Redzama gan sistēmas pašreizējā atdeve, gan līdz šim saražotais. Ja sistēmā radīsies kļūme – ziņa tiks automātiski nosūtīta uz e-pastu vai īsziņas veidā.

Minimālas ekspluatācijas nepieciešamības – pavasarī ieteicams notīrīt virsmu no ziemas nosēdumiem un putekļiem.

Alternatīvā enerģija ir enerģijas resursu veids, kuru izmantošana nerada kaitējumu videi vai arī rada to tikai nelielā apmērā salīdzinājumā ar fosilā kurināmā izmantošanu. Saules enerģija ir zaļā enerģija. Tā ir bezmaksas un nenodara kaitējumu videi. Ogļu un gāzes stacijas ir neatjaunojamie energoresursi, kuri atstāj kaitējumu dabai un piesārņo gaisu ar oglekļa dioksīda emisijām, kas izraisa siltumnīcas efektu. Saules baterijas – tā ir nodrošināta enerģija ar 25 gadu garantiju un rūpes par apkārtējo vidi, kurā dzīvojam - ražojot elektrību, gaisā nenonāk bīstamais piesārņojums.

Autonomas saules bateriju sistēmas ir ļoti plaši izplatītas pasaulē. Tā ir iespēja nodrošināt enerģiju vietās, kur tas iepriekš nebija pieejams vai izmaksas jauna pieslēguma veidošanai ir ļoti lielas.