• Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša

Bertsch enerģija

Bertschenergy

Cietā kurināmā katlumājas.

Tvaika un elektroenerģijas ražošana no biomasas vai cietā kurināmā.

Kombinētais cikls.

Tvaiks un elektroenerģija no gāzes un šķidrā kurināmā.