• Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša
  • Mainīgas bildes augša

DOLOREKS ENERĢIJA

Atjaunojamie energoresursi

 

Atjaunojamie energoresursi ir vējš, saules starojums, biomasa, ģeotermālā enerģija, ūdens.

Pieaugošais pieprasījums pēc enerģijas, ierobežotie fosilā kurināmā krājumi, kā arī vides piesārņojums un globālās klimata pārmaiņas, pēdējos gados pasaulē radījis pastiprinātu interesi par atjaunojamiem energoresursiem. Atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai ir kļuvis par svarīgu Eiropas Savienības politikas sastāvdaļu.

Galvenais stratēģiskais mērķis attiecībā uz atjaunojamajiem energoresursiem ir optimāla Latvijas atjaunojamo energoresursu potenciāla izmantošana, ņemot vērā ekonomiskās, ģeogrāfiskās un tehniskās iespējas, kā arī vadoties no ekonomiskajiem, vides un enerģētikas attīstības aspektiem, vienlaikus ņemot vērā starptautiskos un Eiropas Savienības politikas mērķus un prasības attiecībā uz atjaunojamajiem energoresursiem.

Mēs klientiem piedāvājam:

Projektēšanu / *Piegādi / *Montāžu / *Apmācību /

* kompetentas konsultācijas

* iekārtu apkopes servisu